Zamów Rozmowę

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
 • Rodzina 500+

  Informacje o programie Rodzina 500+ oraz możliwości złożenia wniosku w EBO.

 • Nowa BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - EBO eBank OnLine

 • Kredyt Mieszkaniowy

  Zrealizuj Swoje Marzenia

 • Rachunek ORION

  Nie obiecujemy kosmicznych zysków, lecz bezpieczne oszczędzanie

 • Przenieś Swój ROR

  Korzystaj ze specjalnych korzyści

 • Konto w Zasięgu Ręki

  Informacje o każdej zmianie na Twoim rachunku

 • Finanse dla Twojej Firmy

  Dowolny cel i minimum formalności

 • NOWA CENTRALA BS GORZYCE oraz OBCHODY 120 LECIA DZIAŁALNOŚCI

 • Polecenie zapłaty.

  Oszczędność Twojego czasu - wygoda.

29.07.2016r. Komunikat dla Posiadaczy rachunków bankowych w BS Gorzyce.

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw).

Ustawa ta między innymi:
1)  reguluje rozwiązywanie umowy nieaktywnego rachunku bankowego. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, będzie ulegała rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku;
2)  mówi o obowiązku informowania przez banki, posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji na wypadek śmierci, a w przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał taką dyspozycję – obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wskazanych przez posiadacza rachunku osób o możliwości wypłaty określonej kwoty;
3)  umożiwia dostęp do informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiorcom ich Posiadacza.
 
Została także utworzona Centralna Informacja która umożliwia:
- posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną odszukanie własnych rachunków bankowych,
- osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy),
na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego w placówce Banku.
 
Więcej informacji można uzyskać w placówkach BS Gorzyce oraz na stronie centralnainformacja.pl.

Kursy Walut

«
NBP
2016-08-23
USD
3.8061
-0.08%
EUR
4.3139
0.25%
CHF
3.9619
0.16%
GBP
5.0197
0.48%
CZK
0.1596
0.25%
NBP
2016-08-22
USD
3.8090
0.49%
EUR
4.3030
0.34%
CHF
3.9555
-0.10%
GBP
4.9959
0.47%
CZK
0.1592
0.32%
NBP
2016-08-19
USD
3.7905
0.21%
EUR
4.2884
0.11%
CHF
3.9596
0.30%
GBP
4.9726
-0.13%
CZK
0.1587
0.13%
NBP
2016-08-18
USD
3.7826
-0.65%
EUR
4.2837
-0.06%
CHF
3.9476
-0.12%
GBP
4.9790
0.55%
CZK
0.1585
0.00%

Planet plus

planetplus2 - Kopia

Planet Pay

planetpay