Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Planet plus

Planet Plus BPS

 

https://www.planetplus.pl/

 

 

Jednocześnie BS Gorzyce oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań Planet Plus i IT Card z tytułu zapłaty gotówki na konto Klienta i realizowanej przez Planet Plus promocji.