Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

29.06.2020r. KOMUNIKAT - Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Niniejszym informujemy, że w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP (w tym stopy referencyjnej NBP do poziomu 0,10 % w stosunku rocznym), decyzją Zarządu Banku ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej:

 

I. KREDYTY
1. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS ulegnie obniżeniu o 0,25 pkt % od dnia 17.08.2020r.

 

II. DEPOZYTY
1. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie obniżeniu od dnia 01.07.2020r.
2. Oprocentowanie lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu ulegnie obniżeniu od dnia 17.08.2020r.
3. Oprocentownie rachunków oszczędnościowych (książeczek) a'vista ulegnie obniżeniu od dnia 12.10.2020r.

 

Zarząd Banku