Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Bankomaty/Wpłatomaty

Dzięki międzynarodowym kartom płatniczym Visa/MasterCard wydawanym przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach - klienci Banku mogą pobrać gotówkę we wszystkich bankomatach oznaczonych logo Visa/MasterCard.

Najkorzystniejsze (bankomaty bezprowizyjne) są wypłaty gotówki z bankomatów własnych i z bankomatów innych Banków Spółdzielczych, a także z sieci bankomatow PlanetCash.
(ponad 7 000 na terenie całego kraju) >>>


Bankomaty własne BS Gorzyce:

  1. Czyżowice, ul. Wiejska 15 - WPŁATOMAT onLine (dostępny tylklo dla posiadaczy kart wydanych przez BS Gorzyce)
  2. Gorzyce, ul. Kopernika 18 A - WPŁATOMAT onLine (dostępny tylko dla posiadaczy kart wydanych przez BS Gorzyce)
  3. Gorzyce, ul. Kościelna 21 A
  4. Lubomia, ul. Szkolna 1 - WPŁATOMAT onLine (dostępny tylko dla posiadaczy kart wydanych przez BS Gorzyce)
  5. Olza, ul. Szkolna 7 (WDK Olza)
  6. Rogów, ul. Raciborska 29
  7. Syrynia, ul. 3 Maja 30
  8. Turza Śl., ul. Powstańców 40

Uprzejmie informujemy, iż osoby nie posiadające karty wydanej przez zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) bądź Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) mogą wypłacić jednorazowo z bankomatu będącego włsnością BS Gorzyce  kwotę nie większą niż 1.000 zł.


 

Korzystając z wpłatomatu pamiętaj:

- Nie należy wkładać do wpłatomatu banknotów zniszczonych, pogiętych, posklejanych bądź też mokrych.
- Po dokonaniu wpłaty należy pamiętać, aby odebrać kwit potwierdzający jej realizację oraz kartę.
- Wpłatomat przyjmuje wszystkie nominały polskich banknotów, nie przyjmuje bilonu.

 

UWAGA!!!

Prosimy pamiętać, że banknoty należy wpłacać w partiach - maksymalnie po 50 sztuk.