Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

KIRI-BS (Internet)

Informacja o KIRI-BS (konto internetowe):


KIRI- Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy
Do 31.03.2008 r. system był oferowany pod nazwą IRI-BS

KIRI-BS to możliwość obsługi rachunku bankowego (rachunek ROR, rachunek bieżący) w BS Gorzyce przez Internet.

 

Korzyści

Obsługa rachunku przy użyciu KIRI - IBS to połączenie wygody i bezpieczeństwa. Usługa daje możliwość podglądu w panelu  posiadanych produktów bankowych oraz obsługę rachunku (rachunków) bankowego w zakresie m.in.: 

 

strzalkaPrawa informacji o wysokości salda (dostępnych środków);

strzalkaPrawa informacji o wykonanych operacjach na rachunkach;

strzalkaPrawa składania przelewów, przelewów do ZUS i US.


 
 

Bezpieczeństwo

Korzystając z bankowości elektronicznej KIRI pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 

Przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze sprawdzaj:
1. Czy adres strony do logowania zawsze rozpoczyna się od https://
2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;

warning 32

Korzystając z Systemu KIRI przestrzegaj poniższych zasad: 

  • Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku nie korzystaj z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd.).
  • Systematycznie używaj oprogramowania antywirusowego i stale dbaj o jego aktualizacje.
  • Instaluj nowo pojawiające sie poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem w sieci, pamiętając o tym, żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (producentów oprogramowania).
  • Używaj osobistego firewalla (Firewall - system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o Użytkowniku i zasobach jego komputera).
  • Nie zostawiaj komputera podłączonego do sieci, jeśli z niego nie korzystasz.
  • Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików i programów nieznanego pochodzenia.
  • Zapamiętaj hasło dostępu do Twojego konta i pod żadnym pozorem nie udostępniaj go osobom trzecim.
  • Po zakończeniu czynności w systemie KIRI pamiętaj, aby się zawsze wylogować.
  • Pamiętaj również o tym, że Bank Spółdzielczy w Gorzycach nie wysyła e-maili, w których Klient jest proszony o podanie jakichkolwiek poufnych danych np. Identyfikatora, imienia i nazwiska, numeru PESEL itd. Jeżeli otrzymasz takiego e-maila - nie odpowiadaj na niego; skontaktuj się z Bankiem i poinformuj personel o próbie wyłudzenia

Wymagania

Wymagania sprzętowo-systemowe:

 

strzalkaPrawa przeglądarka internetowa,

strzalkaPrawa połączenie z Internetem,

strzalkaPrawa certyfikat i klucz - do odebrania w BS Gorzyce.

 

Producent systemu zaleca do obsługi systemu KIRI BS używania Pendrive`a z przeinstalowaną przeglądarką Firefox.

Częste Pytania

I. Dostęp do rachunku bankowego:

1. Nie pamiętam hasła do Internetu, nie mam dostępu do swojego rachunku - co robić?

Jeśli nie pamiętasz hasła dostępu do Internetu, zgłoś się osobiście do placówki BS Gorzyce w celu złożenia wniosku o wygenerowanie nowego hasła. W centrali BS Gorzyce nowe hasło można otrzymać zaraz po złożeniu wniosku, w punktach kasowych nowe hasło można otrzymać następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

2. Nie pamiętam swojego loginu Klienta - nie mam dostępu do rachunku. Co robić?

Jeśli nie pamiętasz swojego loginu Klienta i nie masz dostępu do swoich rachunków w BS Gorzyce, skontaktuj się z obsługą rachunków internetowych w centrali BS Gorzyce, gdzie po weryfikacji hasła telefonicznego otrzymasz login Klienta.

3. Zablokowany został dostęp do rachunków przez Internet - co robić?

Jeśli dostęp do Twoich rachunków przez Internet został zablokowany, skontaktuj się obsługą rachunków internetowych w centrali BS Gorzyce, gdzie po weryfikacji hasła telefonicznego nastąpi odblokowanie dostęp do rachunków.

4. Co się dzieje gdy podam złe hasło?

W przypadku trzykrotnego (z rzędu) błędnego podania hasła, dostęp do systemu bankowości internetowej jest blokowany na 15 min, w przypadku ponownego trzykrotnego (z rzędu) błędnego podania hasła dostęp do systemu bankowości internetowej jest blokowany całkowicie. Odblokowanie dostępu do rachunku wymaga kontaktu telefonicznego z obsługą rachunków internetowych w centrali BS Gorzyce.

5. Co zrobić, jeżeli podejrzewam, że ktoś poznał moje hasło?

Należy niezwłocznie zmienić hasło które poznała osoba postronna na nowe za pośrednictwem serwisu internetowego (zakładka „Mój Profil” > „Zmiana hasła”). Jeśli nie ma możliwości zalogowania się do rachunku internetowego prosimy niezwłocznie o kontakt z obsługą rachunków internetowych w centrali BS Gorzyce w celu zablokowania rachunku. Wnioski o wygenerowanie nowego hasła można złożyć w dowolnym punkcie kasowym.

6. Jak mogę sprawdzić, że moje połączenie jest bezpieczne?

Jeśli na pasku strony pojawiła się żółta kłódka twoje połączenie jest bezpieczne.

7. Jak można zmienić hasło dostępu?

Hasło dostępu do Internetu można zmienić odpowiednio na stronach serwisu Internetowego, lub składając wniosek o zmianę hasła w placówce Banku.

8. Jakie hasła są najlepsze (najbezpieczniejsze)?

Najbezpieczniejsze są hasła zawierające jednocześnie małe i duże litery, cyfry i posiada minimum 8 znaków.

9. W jakim stopniu zabezpieczenia KIRI gwarantują mi bezpieczeństwo?

Zastosowanie nowoczesnych technologii kryptograficznych pozwala ograniczyć ryzyko praktycznie do zera - dzięki nim BS Gorzyce może Państwu zaoferować absolutnie bezpieczny system bankowości Internetowej.

10. Czy istnieje jakiś prosty sposób odzyskania/zmiany zapomnianego hasła?

Nie ma możliwości odzyskania zapomnianego hasła. W tej sytuacji należy złożyć wniosek o wygenerowanie nowego hasła w placówce Banku.


II. Jednorazowe hasła (listy haseł):

1. Do czego służą hasła jednorazowe?

Tabele haseł jednorazowych służą do potwierdzania Twoich dyspozycji dotyczących przelewów z rachunku, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa przy zarządzaniu rachunkiem przy pomocy Internetu i innych kanałów.

2. Czy hasła jednorazowe są takie same dla wszystkich posiadaczy rachunków?

Hasła jednorazowe są indywidualnie przydzielane przez system informatyczny BS Gorzyce na wniosek posiadacza rachunku i mogą być wykorzystane jedynie podczas operacji przeprowadzanych na rachunkach tego właściciela.

3. Jakie operacje mogę wykonywać przy pomocy haseł jednorazowych?

Lista haseł jednorazowych jest potrzebna, kiedy:

 - ustalasz nowy przelew zdefiniowany w Internecie,

 - zlecasz wykonanie przelewu dowolnego (jednorazowego),

 - modyfikujesz poprzednio predefiniowany przelew,

 - modyfikujesz zlecenie stałe (np. częstotliwość, kwoty przelewu itd.)

4. Jak zamówić kartę kodów?

Listy można zamawiać przez Internet, w zakładce „Mój profil” należy kliknąć na link „Zamów nową kartę kodów”. Karta kodów zostanie wydrukowana w centrali Banku i dostarczona do odbioru do punktu w którym obsługuje się klient.

5. Ile list haseł jednorazowych mogę posiadać jednocześnie?

Maksymalnie możesz zamówić tyle, aby liczba Twoich wszystkich list haseł (nie licząc wykorzystanych i usuniętych) wynosiła pięć.

6. Czy używanie listy haseł jednorazowych jest bezpieczne?

Tak, ponieważ hasła jednorazowe służą jedynie do potwierdzania Twoich dyspozycji dotyczących przelewów z rachunków BS Gorzyce. Dzięki temu, nawet, jeśli ktoś pozna Twój numer klienta i hasło dostępu, to pieniądze i tak pozostają bezpieczne, gdyż przekazanie ich na obce konto jest niemożliwe.

7.Pomyliłem się przy wpisywaniu haseł w czasie korzystania z listy haseł jednorazowych.

Tymczasowe zablokowanie KIRI BS Gorzyce (15 minut) następuje, jeśli trzy razy pod rząd podano niewłaściwe hasło, w przypadku ponownego trzykrotnego podania niewłaściwego hasła zostania zablokowany dostęp do rachunku na stałe.

8. W jaki sposób mogę aktywować kolejną listę haseł jednorazowych?

Aby aktywować kolejną listę haseł jednorazowych po wyczerpaniu się aktualnej należy wylogować z sytemu i zalogować się ponownie. Nowa lista zaktywuje się samoczynnie.


 III. Korzystanie z KIRI BS :

 1.Czy muszę modyfikować ustawienia mojej przeglądarki, aby korzystać z usług Banku przez Internet?

Klient jeśli chce korzystać z przeglądarki innej niż dostarczona przez Bank na pendrivie, musi wgrać osobisty certyfikat do łączności dostarczony przez Bank.

2. W jaki sposób mam się zalogować (pierwszy raz, kolejny raz) w Internecie?

Logowanie przebiega identycznie za każdym razem i odbywa się na stronach serwisu informacyjnego Banku Spółdzielczego w Gorzycach pod adresem http://www.bsgorzyce.pl/ Po ukazaniu się pierwszego ekranu (home page) należy wybrać „zaloguj”, system po weryfikacji certyfikatu osobistego klienta otworzy stronę internetową, gdzie należy wpisać Login i Hasło, pamiętając o rozróżnieniu wielkich i małych liter.

3. W jaki sposób zakończyć sesję zarządzania rachunkiem przez Internet?

W dowolnie wybranym momencie wystarczy kliknąć w menu przycisk "Wyloguj". Spowoduje to bezpieczne zakończenie sesji zarządzania rachunkiem i przejście do strony z najważniejszymi komunikatami.

4. Wpisuję poprawny identyfikator klienta oraz hasło, a mimo to nie mogę zalogować się do systemu. Co robić?

Oto kilka przykładowych problemów, które mogą uniemożliwić Ci zalogowanie się do systemu:

 - wciśnięty Caps Lock w Twoim komputerze,

 - zablokowany kanał dostępu,

 - nieaktywny dostęp do rachunku przez Internet

 W celu wyjaśnienia swojego problemu skontaktuj się z obsługą rachunków internetowych w centrali BS Gorzyce.


 IV. Przelewy i stałe zlecenia:

1. Co się stanie, gdy data przelewu przypadnie na dzień wolny od pracy?

W takiej sytuacji przelew zostanie wykonany w dniu roboczym następującym po dniu wolnym, np. gdy data przelewu wypadnie w sobotę, to przelew zostanie wykonany w poniedziałek.

2.Co się stanie, gdy w dniu przelewu nie będzie środków na koncie?

Jeśli na koncie nie będzie odpowiedniej ilości środków, przelew nie zostanie wykonany.

3.Co to są zlecenia stałe?

Zlecenia stałe to sposób realizowania płatności o stałej (niezmiennej) kwocie, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc)

4. Czy zlecenia stałe widoczne są na liście zaplanowanych operacji?

Tak

5. Jak zdefiniować, odwoływać zlecenie stałe? Ile zleceń mogę ustanowić?

Liczba zleceń stałych jest nieograniczona. Zlecenia stałe definiuje się i odwołuje samodzielnie w Internecie. Do ustalania zleceń stałych potrzebne są hasła jednorazowe, natomiast ich realizacja zachodzi automatycznie - nie musisz o nich pamiętać.