Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem zmiennym i podane jest w stosunku rocznym.Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 4,30% do 6,90%

Kredyty inwestycyjne

do 240 miesięcy

od 4,30% do 6,90%

Kredyty "NAWOZOWE" rolnicze

do 12 miesięcy

5,70 %

Kredyty w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 4,70 % do 6,10%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >