Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Lokaty dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Oprocentowanie środków jest zmienne i podane jest w stosunku rocznym.

Obowiązuje od 1 czerwca 2015r.

Gwarantem wkładów złożonych w Banku jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł

3 miesięczne

0,70 %

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł 

6 miesięczne

1,20 %

Lokaty terminowe z minimalną kwotą wpłaty 1 000 zł

12 miesięczne

2,10 %


Od dnia 20 grudnia 2012 roku przedziały oprocentowania dla lokat  poniżej kwoty 100.000 zł  oraz dla lokat od kwoty 100.000 zł zostały ujednolicone i podawane będą jako przedział oprocentowania obowiązujący dla lokat od kwoty 1 000 zł.