Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Historia Banku

Bezpośrednim źródłem powstania obecnego banku była założona w 1895 r. kasa Raiffeisena. Cieszyła się ona zaufaniem ludności i służyła jej pomocą. Szczególnie pozytywnie wyrażali się o niej ci, którzy wyjechali do pracy w kopalniach Westfalii i stamtąd przesyłali do gorzyckiej "Raiffeisenki" swoje oszczędności, by móc na starość wybudować domek w ojczystej wiosce.

Do roku 1945 r. spółdzielczość bankowa stawała kilkakrotnie przed obliczem kataklizmów dziejowych. Dotknięta została m.in.: trudem związanym z odbudową rodzącej się niepodległości w 1918 r., kryzysem gospodarczym lat 20-tych i 30-tych oraz tragedią II Wojny Światowej - w trakcie której niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały ośrodki polskiej spółdzielczości bankowej.

Po zakończeniu II Wojny Światowej cały wysiłek działaczy skierowany został na reaktywowanie spółdzielni. W dniu 9 listopada 1947 r. postanowiono wznowić jej działalność pod nazwą Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Gorzycach. Postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 29 stycznia 1948 r. spółdzielnia została zarejestrowana i rozpoczęła swoją powojenną działalność. W kolejnych latach następował jej efektywny rozwój i wzrost a w oparciu o zmieniające się prawo spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała swój statut i nazwę, by ostatecznie dnia 26 kwietnia 1964 r. uchwałą Walnego Zebrania przyjąć nową - obowiązującą do dziś nazwę "Bank Spółdzielczy w Gorzycach"

Zasadnicze zmiany polityczne jak i społeczno-gospodarcze, jakie zapoczątkowano na przełomie 1989/1990 r., spowodowały także zmiany organizacyjne, prawne i ekonomiczne w spółdzielczości bankowej. Dnia 20 stycznia 1990 r. została uchwalona m.in.: ustawa, która zwalniała BGŻ z pełnienia od 1975 r. funkcji centralnego związku spółdzielczego oraz centrali organizacyjnej i rewizyjnej wobec banków spółdzielczych. W ten sposób Bank Spółdzielczy w Gorzycach stał się samodzielnym bankiem.