08/03 2016

Polityka informacyjna

 

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gorzycach

 

Informacja Banku Spółdzielczego w Gorzycach o charakterze jakościowym i ilościowym dotycząca adekwatności kapitałowej oraz wynikająca z artykułu 111a ustawy Prawo Bankowe

 

Informacja wynikająca z artykułu 111b ustawy Prawo Bankowe

 

Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach działa na terenie województwa śląskiego.

 

Bank  Spółdzielczy w Gorzycach współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. www.bankbps.com.pl

(Informujemy, iż BS Gorzyce posiada fundusze własne w kwocie przekraczającej 5 mln EURO i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może działać samodzielnie na rynku tj. poza zrzeszeniem)