Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zarząd Banku

Aktualnie Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach kieruje Zarząd Banku w składzie:

 


Prezes Zarządu:

Mirosław Grabiec

Wiceprezes:

Karina Bugla

Członek Zarządu:

Bernadeta Krajewska

Członek Zarządu:

Dominik Mucha


 

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie
www.bankbps.com.pl