Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli

 

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 22 maja 2018r. > > >

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 27 grudnia 2018r./22 stycznia 2019r. > > >

 

 

 

 

 

                                                          BS-GORZYCE

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu aktualna uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >