Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zebranie Przedstawicieli


Dnia 17 stycznia 2018r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenia regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad.
 3 Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4 Wyrażenia zgody na przystąpienie do Polskiego Banku Apeksowego S.A.
5 Wyboru modelu działania Banku.
6 Przyjęcia procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
7 Uchwalenia kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach w 2018r.

 Pełna treść w/w uchwał dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kościelnej 21a

 

 

 BS-GORZYCE     ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >