Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Obsługa dewizowa

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe (wyłącznie w formie bezgotówkowej) za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, zgodnie z instrukcją "Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach" Zlecenia dewizowe mozna składać w Centrali BS Gorzyce oraz PK Lubomia w godzinach pracy Banku ( do godziny 15.00). 
 
Dane które należy podać przy przelewach dewizowych uzupełnione o właściwy numer rachunku bankowego klienta:
1) Nr rachunku: PL _ _ 8469 0009 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
2) S.W.I.F.T CODE: POLUPLPR
3) Dane właściciela rachunku: imię i nazwisko oraz adres

Z tytułu rozliczeń dewizowych obowiązują opłaty i prowizje naliczane zgodnie z zamieszczonym poniżej Rozdziałem III tabel opłat i prowizji w BS Gorzyce.
Więcej informacji uzyskasz w placówkach BS Gorzyce.


Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie