Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty polega na obciążeniu rachunku bankowego płatnością z określonego tytułu. Sposób uruchomienia polecenia zapłaty jest bardzo prosty - wystarczy jednorazowe podpisanie formularza do obciążania rachunku i dostarczenie go wierzycielowi.

KOMFORT I WYGODA

Polecenie zapłaty gwarantuje Państwu pewność, że rachunek będzie obciążony dokładnie w dniu wymagalności płatności i tym samym pieniądze dotrą terminowo. O wysokości kwot zobowiązań i terminach płatności wierzyciel będzie Państwa informował wysłanymi fakturami.

BEZPIECZEŃSTWO

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do słuszności obciążenia mają Państwo prawo odwołania polecenia zapłaty w terminie 30 dni.

Rodzaj operacji
Opłaty

Opłata za złożenie polecenia zapłaty

2,00 zł

Realizacja polecenia zapłaty

0,90 zł*

Odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty

2,00 zł

* Nie dotyczy rachunków ROR SUPER