Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunek "ORI ON"

 OSZCZĘDNOŚCIOWY RACHUNEK INTERNETOWY "ORI ON"


Zasady prowadzenia  rachunków „ORI ON”:

1) warunkiem otwarcia rachunku ORION jest posiadanie rachunku ROR (typ „Super”) wraz z usługą EBO w BS Gorzyce,
2) rachunek „ORI ON” jest ściśle powiązany z rachunkiem ROR, dlatego też właściciel/e rachunku ROR są jednocześnie właścicielem/właścicielami rachunku „ORI ON”,
3) opłaty Bank pobiera zgodnie z „Tabelą opłat dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego „ORI ON” w BS Gorzyce”,
4) oprocentowanie zmienne równe 0,88 stopy referencyjnej NBP tj. aktualnie 0,088% w stosunku rocznym.
5) miesięczna kapitalizacja odsetek - w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Więcej informacji w placówkach Banku.