Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

 

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących od dnia 1 czerwca 2020r.

Typ rachunku STANDARD STANDARD PLUS

Oprocentowanie rachunku (w stosunku rocznym)

0,01%

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

3,00 zł*
10,00 zł*
20,00 zł*

40,00 zł*

3,00 zł**
10,00 zł**
25,00 zł**

Wydanie jednego czeku

2,00 zł

2,00 zł

Dyspozycja przelewu

3,00 zł

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia: w formie papierowej

3,00 zł

3,00 zł

                                         w formie elektronicznej (internet) 

--------

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł

1,00 zł

Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty lub stałego zlecenia

5,00 zł

5,00 zł

Wydanie nowej karty płatniczej Visa Bussines Debetowa

bez opłaty

bez opłaty

Opłaty z tytułu korzystania z wrzutni nocnej

 

 

 - wydanie 1 klucza do wrzutni

20 zł

20 zł

 - wydanie 1 portfela do wrzutni

40 zł

40 zł


** w zależności od wysokości rocznych obrotów
** plus prowizja od obrotu Wn wg umowy

 Regulamin rachunków bankowych(obowiązujący od dnia 1.06.2020r.)