Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorzycach niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej BILANS BRK Ceglarek i Partnerzy Biegli Rewidenci zarejestrowanej na liście  Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem PIBR 3255 jako właściwej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Banku za lata 2019 - 2021.