Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Pojedyncze transakcje płatnicze

Obowiązuje od dnia 9 stycznia 2018r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gmin Gorzyce i Lubomia oraz ich jednostek organizacyjnych i zakładów budżetów, za wyjątkiem wpłat inkasentów w/w podmiotów

2 zł

2.

Wpłaty do Krajowej Administracji Skarbowej

(podatki, akcyza, cło, inne wpłaty)

7 zł

3.

Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe w innych bankach:

 

 

a) do 600 zł,

 3 zł
  b) powyżej 600 zł.

0,5% od kwoty wpłaty,

nie więcej niż 250 zł

4.

Wymiana bilonu (od 100 szt.).

0,5% od kwoty wpłaty,

nie mniej niż 10 zł