Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Pojedyncze transakcje płatnicze

Obowiązuje od dnia 20 czerwca 2017r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gmin Gorzyce i Lubomia oraz ich jednostek organizacyjnych i zakładów budżetów, za wyjątkiem wpłat inkasentów w/w podmiotów

1 zł 50 gr

2.

Wpłaty do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz Izby Celnej

6 zł

3.

Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe w innych bankach:

 
 

a) do 700 zł,

2 zł 80 gr

 

b) powyżej 700 zł.

0,4% od kwoty wpłaty, nie więcej niż 200 zł

4.

Wymiana bilonu (od 100 szt.).

0,4% od kwoty wpłaty, nie mniej niż   10 zł