Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Przelewy SORBNET2

Za realizcję "szybkiego przelewu" w systemie SORBNET2 BS Gorzyce pobiera każdorazowo opłatę dodatkową* w wysokości 19zł za każdy przelew.

* opłata dodatkowa w stosunku do opłat za przelewy w obrocie krajowym w PLN wynikających z zawartych umów rachunków bankowych oraz "Tabel opłat i prowizji..." obowiązujących w BS Gorzyce.