Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy karty płatniczej MasterCard debetowa PayPass

Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA POSIADACZY
KARTY PŁATNICZEJ MASTERCARD DEBETOWA PAYPASS

1.

Wydanie nowej karty płatniczej MasterCard debetowa PayPass

bez opłat

2.

Wznowienie karty płatniczej MasterCard debetowa PayPass

bez opłat

3.

Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej wydanej karty do rachunku.                                                                                                                                                                             3,50 zł

4.

Wydanie duplikatu karty MasterCard debetowa PayPass

10 zł

5.

Płatność kartą:

 

 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju,

bez opłat

 

b) w punktach handlowo-usługowych za granicą.

bez opłat

6.

Wypłaty gotówki

 

 

a) kartą z własnego bankomatu,bankomatu banku zrzeszającego i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych oraz innych banków, jeżeli przewiduje to umowa zawarta z BS,

bez opłat

 

b) w pozostałych bankomatach w kraju oraz placówkach Poczty Polskiej,

4 zł

 

c) w bankomatach za granicą,

6 zł

 

d) w kasie innego banku w kraju,

5 zł

 

e) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty.

2% min. 10 zł

7.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie.

2 zł

8.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.

5 zł

9.

Zmiana danych posiadacza karty.

5 zł

10.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty.

5 zł

11.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty.

1.000 zł