Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego

Całkowita kwota kredytu: 152.000,00 zł  

  1. Czas obowiązywania umowy: 300 miesięcy
  2. Oprocentowanie kredytu zmienne: 4,20% w stosunku rocznym stanowiące sumę stawki referencyjnej NBP i Marży Banku,
  3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1% od całkowitej kwoty kredytu,
  4. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,66%,
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 236.968,93
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 84.968,93 zł na który składa się:
  • suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 80.129,93
  • prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1520
  • koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł)
  • koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczną w wysokości 120zł), łącznie 3.000zł za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 200.000zł*

        7. Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 300 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą.

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1.047,87 zł 


* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z której to oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 27.08.2019r.