Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 1 maja 2022r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem zmiennym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 6,00% do 9,10%

Kredyty inwestycyjne

do 240 miesięcy

od 6,00% do 9,10%

Kredyty "NAWOZOWE" rolnicze

do 12 miesięcy

7,90 %

Kredyty w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 5,70 % do 8,30%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >