Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT"

Przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT" bez zabezpieczenia hipotecznego.

 

  1. Całkowita kwota kredytu: 55.000,00
  2. Czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy
  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi: 4,30% w stosunku rocznym
  4. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu: 0,25% od całkowitej kwoty kredytu
  5. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu: 4,45%
  6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 67.073,43 zł
  7. Całkowity koszt kredytu wynosi: 12.073,43 zł na który składa się:
  • suma odsetek do zapłaty: 11.935,93 zł
  • jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu: 137,50 zł

Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 120 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą).
Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 659,59 zł  


Bez konieczności zawarcia umowy dodatkowej.