04/29 2013

Lokaty dla rolników

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przyjmuje depozyty od rolników na takich samych zasadach jak dla klientów indywidualnych, z tym że korzystanie z oferty depozytowej dostępnej w systemie bankowości elektronicznej EBO wymaga posiadania rachunku ROR typu Super.


Lokaty dla klientów indywidualnych >>>