Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

 

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących od dnia 1 czerwca 2020r.

Typ rachunku STANDARD STANDARD PLUS

Oprocentowanie rachunku (w stosunku rocznym)

0,01%

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

3,00 zł*
10,00 zł*
20,00 zł*

40,00 zł*

3,00 zł**
10,00 zł**
25,00 zł**

Wydanie jednego czeku

2,00 zł

2,00 zł

Dyspozycja przelewu

3,00 zł

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia: w formie papierowej

3,00 zł

3,00 zł

                                         w formie elektronicznej (internet) 

--------

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł

1,00 zł

Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty lub stałego zlecenia

5,00 zł

5,00 zł

Wydanie nowej karty płatniczej Visa Bussines Debetowa

bez opłaty

bez opłaty


** w zależności od wysokości rocznych obrotów
** plus prowizja od obrotu Wn wg umowy

 Regulamin rachunków bankowych(obowiązujący od dnia 1.06.2020r. do dnia 30.06.2021r.)

 Regulamin rachunków bankowych pobieranie (obowiązujący od dnia 1.07.2021r.)