Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunki bieżące i pomocnicze dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunki bieżące to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

 

 Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących od dnia 1 czerwca 2020r.

Operacja/Typ konta STANDARD STANDARD PLUS EXTRA

Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01 % 0,01 % 0,01 %

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

16,00 zł* 13/19,00 zł** 32,00 zł*

Wpłata na rachunek

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna)

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Dyspozycja przelewu

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Wydanie jednego czeku

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

Realizacja stałego zlecenia:

     

 - w formie papierowej

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

 - w formie elektronicznej (internet)

-------- bez opłaty --------

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Przyjecie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecnia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Wydanie nowej karty VISA Business Debetowa

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

* plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy

**plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy, opłata 19zł obowiązuje w razie otrzymywania przez Klienta wyciągu z rachunku bankowego w formie papierowej

Regulamin rachunków bankowych(obowiązujący od dnia 1.06.2020r. do dnia 30.06.2021r.)

Regulamin rachunków bankowych pobieranie (obowiązujący od dnia 1.07.2021r.)

 

KOMUNIKAT -  Ujemne oprocentowanie stawek bazowych  > > >